Werving, selectie en detachering

In de huidige markt spelen sociale media een belangrijke rol. Zowel de rol als het aantal van deze sociale media zal de komende periode nog verder toenemen. Een HRM-professional kan ingeval van een vacature of een tijdelijke ondersteuningsbehoefte dan ook niet langer volstaan met het publiceren van de vacature in een vaktijdschrift of wekelijkse uitgave. De doelgroep wordt daarmee niet langer optimaal bereikt.
 
Het vinden van de juiste kandidaat, de juiste match op het juiste moment is vooral een netwerk-activiteit. Groen Interim en Advies kan u daarbij ondersteunen door inzet en aanwending van het eigen omvangrijke, kwalitatieve en breed geori?nteerde netwerk, dat actief onderhouden wordt en waarmee snel en adequaat geschakeld kan worden.

Groen Interim en Advies vult uw tijdelijke ondersteuningsbehoefte in op projectbasis, maar zoekt in opdracht ook naar kandidaten voor een structurele invulling van uw vacatures. Door daarbij het principe no cure - no pay te hanteren, bieden wij een aantrekkelijk alternatief voor uw reguliere wervingstraject.