Professionaliteit van Beleid


Bij gemeenten vinden de komende jaren ingrijpende veranderingen plaats. Particulier initiatief en eigen verantwoordelijkheid voor de burgers, forse herori?ntatie in combinatie met demografische verschijnselen als vergrijzing en krimp, de roep om 24-uurs bereikbaarheid en daarbij passende (digitale) dienstverlening. 
Deze en andere ontwikkelingen vragen om nieuwe werkmethoden, maar stellen ook nieuwe eisen aan beleidsadviseurs. 

In opdracht van het Lectoraat Professionaliteit van Beleid van Avans hogeschool in 's-Hertogenbosch verrichtte Groen Interim en Advies onderzoek naar zowel de functie van beleidsadviseur als de bijbehorende functionaris: hoe ziet de functie er uit, wat zijn vereiste competenties en hoe verkrijg je die, wie bekleden de functie, wat doen zij, hoe doen ze dat en hoe zijn ze op de functie terecht gekomen. 
De antwoorden op deze vragen leverden informatie op over zaken als beroepsuitoefening, beleving, ontwikkelings-mogelijkheden en belemmeringen bij professionals. Deze informatie stelt Avans hogeschool in staat de leermethoden aan te scherpen en helpt gemeenten om de begeleiding en ontwikkeling van professionals te optimaliseren en de verblijfsduur van professionals in hun organisatie te verlengen. 

De onderzoeksresultaten zijn eind oktober 2012 gepubliceerd in de Boom|Lemma-uitgave 'Van talent tot topper, over de ontwikkeling van beleidsprofessionals' (ISBN 978-90-5931-899-1).


Rekenkamercommissie 
Met als doel de uitvoering en begeleiding van onderzoek naar beleidseffectiviteit is Henk Groen op persoonlijke titel betrokken bij meerdere rekenkamers. Zo is hij onder meer voorzitter van de lokale rekenkamercommissie van de Kempengemeenten. De resultaten van de in dit verband uitgevoerde onderzoeken kunnen worden ingezien via de websites van de deelnemende gemeenten: Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden.