LEAN procesoptimalisatie

Een LEAN verbetertraject past in elk ontwikkelstadium van uw organisatie.

Gemeenten in Nederland zijn continu in beweging. Ook uw organisatie richt zich ongetwijfeld op aanpassingen in de werkwijzen, samenwerking met inwoners, partijen en buurgemeenten, het loskomen van oude gewoonten of het vormgeven van nieuwe werkverbanden. 

LEAN behelst in dergelijke trajecten een meer methodische focus op onderwerpen als ?de klant?, kwaliteit, efficiency, leren en verbeteren en integraliteit. Het is een managementfilosofie die zich weliswaar primair richt op het vormgeven van werkprocessen en daarbij vooral aandacht heeft voor zaken als klantwaarde, doorlooptijden, efficiency en het voorkomen van verspilling. Maar zodoende grijpt een LEAN-traject diep in op de kwaliteit van uw dienstverlening. Fundamenteel en doorlopend, want LEAN cre?ert vooral ook een cultuur van ?continu verbeteren?.

In diverse casussen zijn al verbluffende resultaten geboekt met LEAN. Reducties in doorlooptijden van aanvragen én inzet van personeel van meer dan 50%, bij gelijkblijvende of zelfs hogere kwaliteit, vormen geen uitzondering!

De LEAN-filosofie kan worden herleid tot een tiental zogenaamde hoofdprincipes:

      Klantgerichtheid:

1             Doe alleen dingen met klantwaarde ? focus je op klantwaarde en lange termijn strategische doelen

Professionaliteit:

2             Zorg voor een regelmatige verdeling van werk

3             Cre?er standaarden (normen, streefwaarden) en maak werk zichtbaar

Kwaliteit:

4             Zorg dat kwaliteit is ingebouwd op de werkplek, zodat het werk in 1 keer goed wordt gedaan (voorkom fouten en herstel)

Efficiency:

5             Elimineer alle vormen van verspilling; doe geen zaken die geen toegevoegde waarde voor de klant hebben

6             Zorg voor een gestroomlijnd proces (flow) en bekort doorlooptijden

Leren en verbeteren:

7             Stuur consistent op (een mentaliteit van) continu verbeteren en zorg voor een manier van werken waarbij leren, permanent verbeteren en gezamenlijke professionele ontwikkeling centraal staan

8             Maak alleen gebruik van technologie als eindpunt van een verbeterslag

Integraliteit en samenwerken:

9             Zorg voor betrokkenheid van betrokken professionals, intern en extern

10         Zorg voor leiders die de organisatiefilosofie begrijpen en in de vingers hebben


Wat kunt u met LEAN?

Groen Interim en Advies heeft een aantal producten ontwikkeld op het gebied van LEAN, uiteenlopend van: 

  • een LEAN ori?ntatie voor management, directie of afdeling: wat is het en wat kunt u ermee?
  • een LEAN introductie (inclusief simulatiespel) voor een team, afdeling of groep 
  • in samenwerking met management en betrokkenen: de herinrichting van bestaande werkprocessen volgens de LEAN methodiek en met behulp van de LEAN-principes.

Henk Groen is gecertificeerd als LEAN practitioner voor de overheid en daarmee specialist in het begeleiden van gemeentelijke organisaties bij de implementatie van LEAN.