Potentieelontwikkeling

In een tijd dat u gedwongen bent ingehuurd personeel de deur te wijzen en met de eigen formatie invulling te geven de veelheid aan taken binnen uw organisatie, is het van belang uw medewerkers goed op hun taken voor te bereiden en taakvolwassen te maken.
Anderzijds is dit een moment om eens goed in uw organisatie rond te kijken en te beoordelen of er wellicht ook sprake is van potenti