Overige trajecten

Waar coaching en ondersteuning geen oplossing bieden, dienen zich andere vormen van facilitering aan.
 
Wij hebben ervaring in het begeleiden van medewerkers en managers naar een nieuwe functie, binnen of buiten de eigen organisatie. Daarbij staat het belang van uw organisatie voorop, maar met oog voor de betrokken medewerker.