Zelf doen of laten doen?

In een tijd waarin bezuinigingen aan de orde van de dag zijn, is het zinvol te beoordelen welke taken tot de core-business van uw organisatie gerekend moeten worden en welke taken u eventueel zou kunnen extensiveren of zelfs achterwege laten.
 
In samenhang daarmee is het evenzeer zinvol te beoordelen of bepaalde taken wellicht beter of effici